Beboerinformationer

news

Radon.png

Orientering om radon og radonsug

Der er blevet målt radon i 36 boliger i Hyldespjældet. Der er gjort forholdregler i den forbindelse. Du kan læse mere her og downloade informationsbrevet fra COWI, som er blevet omdelt i afdelingen.

Read full article