Hyldespjældet renovering - BO-VEST

Afstemningen om helhedsplanforslag er slut

Den digitale afstemning om forslaget til helhedsplanen, der løb fra den 15. til den 20. marts, er slut.

Afstemningen endte med 195 stemmer for renoveringsforslaget og 6 stemmer imod.

Byggeudvalget kan nu arbejde videre med at sende helhedsplanforslaget i udbud, så processen kan fortsætte.

Digital afstemning om helhedsplanen

Der skal stemmes efter det ekstraordinære beboermøde om helhedsplanen, den 28. november 2017 - og det kan du gøre digitalt fra dagen efter, den 29. november.

Afstemningen foregår via online systemet Assembly Voting. 

Se her, hvordan

Helhedsplanen for Hyldespjældet

Arbejdet med helhedsplanen begyndte i 2009, hvor tekniske undersøgelser af boligerne blev påbegyndt.

I vinteren 2016 indsendte byggeudvalget en ansøgning til Landsbyggefonden, en såkaldt 'foreløbig skema A-ansøgning', og i 2017 bliver dette materiale tilpasset, så det stemmer overens med Landsbyggefondens svar på den foreløbige skema A-ansøgning. 

Der er igangsat en indeklimaundersøgelse i afdelingen for at forsøge at få tilsagn om støtte til en facadeisolering.

Du kan også læse mere om helhedsplanen på Hyldespjældets egen hjemmeside hyldent.dk

Stræde en sommerdag
De røde facader i bebyggelsen

Formål med helhedsplanen

Helhedsplanen har hovedsageligt til formål at give Hyldespjældet en ny klimaskærm – det vil sige nye vinduer, døre, tag, måske facade og at få lavet nogle nye boliger, der er mere egnede til ældre beboere.


Renoveringens omfang

Renoveringen omfatter udvendig renovering af alle afdelingens 387 boliger – nye vinduer, døre og tage. 20 boliger ombygges til tilgængelighedsboliger. Der reduceres via sammenlægninger i boligantallet. Det foreløbige budget er på ca. 490 mio. kr., heraf er der opnået et støttetilsagn hos Landsbyggefonden på ca. 200 mio. kr.

Der er blevet opført to demonstrationshuse som led i helhedsplanen, som afprøver ny teknologi.


Genhusning

Et antal beboere skal genhuses i forbindelse med etableringen af tilgængelighedsboligerne. På nuværende tidspunkt er det omkring 20 boliger.

Læs AlmenNets råd til beboere, der skal genhuses