Hyldespjældet skal renoveres

Hyldespjældet skal renoveres. Beboerne i Hyldespjældet stemte ja til en helhedsplan ved det ekstraordinære beboermøde 14. marts 2018. Her på siden kan du finde information om helhedsplanen. 

Her på siden kan du læse mere om Hyldespjældets Helhedsplan og finde referater, rapporter og beboerinformationer, med forbindelse til renoveringen.

Under menupunktet ’Renoveringsprojektet' i menuen til højre finder du en beskrivelse af renoveringsprojektet og du kan downloade en detaljeret projektbeskrivelse.

Under menupunktet 'Nyhedsbreve' kan du finde og hente tidligere udgaver af nyhedsbrevet NYT OM HELHEDSPLANEN, der omdeles i Hyldespjældet når der er nyt i renoveringssagen.

Hvis du leder efter informationer af mere enkeltstående karakter, f.eks. orienteringer om radon eller skimmel, skal du kigge under menupunktet ’Beboerinformationer’.

Forud for udarbejdelsen af Hyldespjældets helhedsplan er der selvfølgelig gået en række tekniske forundersøgelser, der skulle vurdere boligområdets fysiske standard og tilstand, og klarlægge hvad der skulle laves som en del af helhedsplanen og også hvordan disse arbejder bedst udføres. Du kan finde og læse rapporterne fra de byggetekniske undersøgelser under menupunktet ’Rapporter’.

Under menupunktet ’Beboer- og informationsmøder’ finder du indkaldelser og referater af beboermøder, der er afholdt i forbindelse med renoveringssagen.

Spørgsmål og svar’ er en ordbog med forklaring på nogle af de ord, der bruges i forbindelse med en stor renovering af et alment boligområde. Hvis du undrer dig over hvem Landbyggefonden er eller hvad Skema A betyder, er det her du finder svar.

Hvis du spørgsmål til renoveringen, finder du under menupunktet ’Kontakt’ kontaktoplysninger på byggeudvalget og BO-VEST.

Stræde en sommerdag
De røde facader i bebyggelsen