Torsdag 23. maj afholdes et informationsmøde for beboere i Hyldespjældets 3-etagers boliger og tilhørende supplementsrum. 

På mødet vil BO-VEST informere om ombygningen og genhusningen og det vil være muligt at stille spørgsmål til byggeudvalget.